Vi tillater dessverre ikke utskrifter av denne siden.

Om oss

Anders Mikkelborg, Morten Rustad, vikarer og gjestetippere går ikke av veien for å utelate overvurderte favoritter og legge spillet på langt mindre betrodde objekter; en jevnt over høyere risikoprofil enn de fleste. Vi ser alle travløp som kjøres i Norge mer nøye enn noen, og følger også med på den internasjonale arena.
Eksperten